Geschreven voor Eigenwijzer

Personeelsblad basisonderwijs van het ASKO te Amsterdam.

Hoe doet ú dat? Vanavond: rapportavond

Leerkracht David Mulders (28) van groep acht op de Catharinaschool ‘Omdat veel ouders weinig Nederlands spreken, verduidelijk ik mijn woorden. Ik houd mijn duim omlaag, wijs naar ‘onvoldoende’ in het rapport en zeg: “Spelling gaat niet goed.” Antwoordde een Turkse …
Lees verder

Stage én onderzoek

IPABO-student Rosien Schipper (22) loopt stage op de St. Jan school. “Sluit de leerstof van groep acht wel goed genoeg aan op het middelbaar onderwijs? Die vraag onderzoek ik tijdens mijn stage.” “Mijn stagebegeleiders op de St. Jan school reageerden …
Lees verder